Primerjajmo: SEO in strokovni članki

Za različne priložnosti obstajajo različne vrste člankov. V tem besedilu se bomo posvetili razlikam in podobnostim med takoimenovanimi SEO članki in strokovnimi članki.

Prva pomembna točka, ki jo moramo obdelati, če želimo natančno predstaviti omenjeni vrsti člankov ter razlike in podobnosti med njima, sta definiciji obeh vrst člankov. Najprej nekaj besed o SEO člankih. Besedica »SEO« je pravzaprav kratica za angleški izraz »search engine optimization«, kar v slovenščino prevajamo kot »optimizacija spletnih strani«. Optimizacija spletnih strani je postopek, katerega končni cilj je, da se spletna stran v spletnih brskalnikih, še posebej v danes daleč najbolj uporabljanem Googlu, pojavi čim višje. Visoko uvrščanje v spletnih brskalnikih je izjemno pomembno, saj boljša pozicija pomeni več klikov, ki se posledično lahko pretvorijo v več strank in več opravljenih nakupov.

SEO članki so članki, ki so optimizirani na eno ali več ključnih besed.

To pomeni, da je avtor naredil raziskavo o tem, kaj ljudje največ vpisujejo v spletne brskalnike (lahko v povezavi z določeno temo ali na splošno), se odločil, kako dolg bo članek in v to vključil določen odstotek ključnih besed. Ta odstotek ne sme biti ne prenizek, ne previsok.

Včasih je bilo spletno stran precej lažje spraviti na visoke pozicije v spletnih iskalnikih, kar je pomenilo, da so bili tudi SEO članki precej drugačni kot danes. Potrebovali ste le cel kup vsebine, za katero ni bilo potrebno, da je visoko kakovostna, morala pa je biti polna ključnih besed, na katere ste želeli optimizirati vašo spletno stran. Če ste na primer hoteli članek optimizirati na ključno besedo »čokoladni sladoled«, ste morali v besedilo čimvečkrat vriniti besedo »čokoladni sladoled«, tudi, če je bil članek sicer popolnoma neberljiv. Google je ta vaš članek prebral in si rekel: »Ahaaa, tale članek pa gotovo govori o čokoladnem sladoledu!« Vašo stran je nato nadgradil z visoko uvrstitvijo v svojem spletnem brskalniku, pri tem pa se ni oziral na to, da je večina bralcev vašo stran po treh sekundah zaprla, ker njene vsebine ni bilo mogoče normalno prebrati.

Danes je situacija glede tega, katere vsebine Google nagrajuje in katere kaznuje, bistveno drugačna kot pred nekaj leti. Google je namreč čedalje bolj pameten in članke, kakršni so opisani v prejšnjem odstavku, označi kot vsiljeno vsebino, v angleščini »spam« in jih temu primerno tudi kaznuje – ponavadi s slabšo pozicijo, v najhujših primerih pa celo z izbrisom strani iz svojega indeksa.

Danes morajo biti SEO članki, poleg tega, da so optimizirani na neko ključno besedo, precej bolje napisani kot nekdaj. Lahko bi trdili, da morajo glede na stopnjo truda, ki je bil vložen vanje, že kar spominjati na strokovne ali pa vsaj na poljudne članke, ki jih sicer lahko beremo v revijah in časnikih.

Strokovni članek je članek, v katerem so predstavljene že znane informacije, a avtor da poudarek na možnosti uporabe rezultatov raziskav.

Večkrat jih enačimo s poljudnimi članki, čeprav je to enačenje zmotno. Poljudni članki so namreč na lestvici »strokovnosti« nekoliko nižje kot pravi strokovni članki. Namenjeni so predstavitvi znanstvenih spoznanj širši javnosti in večanju popularnosti znanosti, zato so napisani nekoliko bolj sproščeno in manj strogo.

SEO članek in strokovni članek se razlikujeta v nekaj ključnih značilnostih: v vsebini, mestu objave in namenu. Seveda se lahko v določenih situacijah značilnosti obojih tudi prekrivajo, sploh danes, ko so SEO članki pridobili na kakovosti, pa vendar jih lahko še vedno ločimo med seboj.

Vsebina

Pri SEO člankih je vsebina takšna, da podpira optimizacijo spletne strani na določeno ključno besedo. Priporočljivo oziroma že skoraj nujno je, da vsebina sovpada s ključno besedo, na katero optimiziramo. Čeprav je pomembno, da je kakovostna, vsebina sama pri SEO člankih ne igra velike vloge (čeprav mora biti tudi SEO članek napisan kakovostno in predvsem berljivo). Za razliko od strokovnih člankov pri SEO člankih tudi ni neke točno določene forme, ki bi se je moral tak članek držati.

Pri strokovnih člankih je vsebina pravzaprav vse, zato je vanjo potrebno vložiti bistveno več časa. Strokovni članek mora imeti nekaj vnaprej predpisanih sestavin: naslov, izvleček, abstrakt (ki je izvleček, preveden v angleščino), ključne besede, uvod, rezultat in zaključek.

seo

Oba članka morata biti napisana razumljivo in bralcu prijazno – SEO članek zato, da bralca pritegne in ga čim dlje zadrži na strani, strokovni članek pa zato, da avtor svoja dognanja lahko učinkovito prenese naprej na bralce. Pri strokovnih člankih mora avtor zahtevnost članka prilagoditi reviji, v kateri bo članek objavljen.

Strokovni članek mora biti vrednostno in čustveno nevtralen, kar pomeni, da avtor svojih dognanj ne sme vrednotiti na podlagi čustev, temveč samo na podlagi že prej znanih podatkov. Naslov članka mora jasno kazati, kakšna bo njegova vsebina. Pri pisanju SEO članka so te zadeve mnogo bolj sproščene. Emocionalno vrednotenje je primerno, dokler to sovpada s karakterjem celotne strani, na kateri je članek objavljen, temu primerno pa je lahko tudi jezik pisanja manj strog.

Mesto objave

SEO članki so običajno objavljeni na spletnih straneh različnih vrst – običajno gre za spletne strani podjetij, ki se ukvarjajo s specifično dejavnostjo, spletne trgovine in bloge. Strokovni članki pa se objavljajo v strokovnih ali znanstvenih revijah.

Namen

Strokovni članki so v glavnem namenjeni prenašanju informacij in pomembnih dognanj. Kot smo že prej omenili, je vsebina ključnega pomena.

SEO članki so, kot njihovo ime pove, namenjeni optimizaciji spletnih strani na določene ključne besede. To pomeni, da se bo vaša stran, če imate na njej SEO članke, optimizirane na neko ključno besedo, v spletnem brskalniku pojavila visoko, ko bo nekdo v brskalnik vnesel to ključno besedo.

Iz čisto poslovnega vidika so SEO članki bolj uporabni kot strokovni članki, saj prispevajo k boljši poziciji spletne strani in s tem k izboljšanju vašega posla. Razlika pa je seveda v mestu objave – v reviji nima smisla objavljati SEO člankov, čeprav so ti napisani na strokoven način, saj jih ni mogoče najti preko spletnega brskalnika. Malo drugače je pri strokovnih člankih, ki so objavljeni na spletni strani neke revije – pri teh optimizacija na določeno ključno besedo ne škodi, če to ne vpliva negativno na kvaliteto članka. Kot že rečeno, vsaka vrsta članka ima svoj namen in svoje okoliščine, v katerih lahko z neko vrsto članka dosežemo kar največ.

  • Vsi prispevki
Spletni partner d.o.o. Administrator
Strokovnjaki za digitalni marketing , Spletni partner d.o.o.

Ekipa spletnega partnerja. V našem podjetju imamo zaposlene strokovnjake z najrazličnejših področij digitalnega marketinga, ki se vsakodnevno trudijo pripravljati poučne in uporabne vsebine, ki vam bodo pomagale do uspeha na spletu.

Sledi mi
3/5 - (2 votes)