Nepovratna sredstva za zagon novoustanovljenih podjetij P2R

18 februarja, 2020

Slovenski podjetniški sklad je objavil nov razpis za zagon na novoustanovljenih podjetij, imenovan P2R. Namen je dodeliti sredstva obetavnim novim podjetjem, ki jim primanjkuje lastnih sredstev za razvoj produktov ali storitev, nadaljevanje poslovanja in širitev, s tem pa zmanjšati stopnjo umrljivosti podjetij v prvih letih poslovanja in posledično spodbuditi razvoj slovenskega gospodarstva. V nadaljevanju smo za vas pripravili najpomembnejše informacije, ki jih morate vedeti za prijavo na ta razpis.

 

Koliko sredstev lahko prejmete?

Vsak o podjetje (prijavitelj) je upravičeno do pavšalnega zneska, kar pomeni, da sredstev ne dobite za kritje točno določenih računov, temveč za splošno poslovanje in razvoj podjetja. Vsako podjetje lahko prejme do 40.000 €, in sicer v dveh delih: do 15.000 € za dosežene mejnike do 30. 10. 2020 in do 25.000 € za dosežene mejnike do 30. 10. 2021. Celotna operacija tako poteka v dveh fazah, ob vsakem zaključku faze pa prejmete del izplačila, kot je navedeno zgoraj.

Medtem ko večina razpisov sofinancira le do 60 % upravičenih stroškov (plačanih računov), je ta razpis izjema, saj krije do 100 % upravičenih stroškov. V kolikor imate torej z razvojem in poslovanjem stroškov do 40.000 €, vam ta razpis lahko krije vse stroške v celoti!

 

Kakšni so pogoji za prijavo?

Poleg standardnih pogojev za razpise, ki določajo, da ne smete imeti neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do države in izvajalskih institucij ministrstva in zgodovine kršitev pri izvajanju projektov, sofinanciranih iz naslova nepovratnih javnih sredstev, da za isto zadevo ne pridobivate sofinanciranja iz drugih javnih virov in da nimate glavne dejavnosti registrirane s področja ribištva in akvakulture, primarne proizvodnje kmetijskih izdelkov ter predelave ter trženja kmetijskih izdelkov (tu veljajo dodatna določila), veljajo za ta razpis tudi naslednji pogoji:

 • Podjetje mora imeti sedež na enem od naslednjih območij:
  • občine Pokolpja (Metlika, Semič, Kočevje, Kostel, Črnomelj, Laški Potok in Osilnica)
  • občina Hrastnik, Radeče ali Trbovlje
  • obmejna problematična območja (občine Žetale, Zavrč, Vuzenica, Videm, Vipava, Velika Polana, Tržič, Tolmin, Šmarje pri Jelšah, Šentjernej, Šalovci, Sveti Tomaž, Sveta Ana, Središče ob Dravi, Solčava, Slovenj Gradec, Sežana, Semič, Selnica ob Dravi, Ruše, Rogatec, Rogašovci, Ribnica na Pohorju, Renče – Vogrsko, Ravne na Koroškem, Radlje ob Dravi, Puconci, Prevalje, Preddvor, Postojna, Podvelka, Podlehnik, Podčetrtek, Pivka, Pesnica, Osilnica, Ormož, Muta, Moravske Toplice, Miren – Kostanjevica, Mežica, Metlika, Makole, Majšperk, Luče, Lovrenc na Pohorju, Loški Potok, Loška dolina, Lendava, Kuzma, Kungota, Kranjska Gora, Kozje, Kostel, Kostanjevica na Krki, Komen, Kočevje, Kobilje, Kobarid, Kanal, Jezersko, Ilirska Bistrica, Hrpelje – Kozina, Hodoš, Grad, Gornji Petrovci, Gornji Grad, Gorje, Dravograd, Dolenjske Toplice, Dobrovnik, Divača, Črnomelj, Črna na Koroškem, Črenšovci, Cirkulane, Cerkno, Cankova, Brežice, Brda, Bovec, Bohinj, Bistrica ob Sotli, Apače in Ajdovščina)
 • Podjetje mora biti registrirano med 1. 1. 2019 in 16. 3. 2020, kar pomeni, da pridejo v poštev tudi podjetja, ki jih nameravate registrirati v kratkem. Ta razpis je torej odličen način, da dobite zagonska sredstva za ustanovitev podjetja, s čimer zmanjšate verjetnost negativnega poslovanja v prvem letu.
 • Ustanovitelj podjetja, ki se prijavlja na razpis, v zadnjih 24 mesecih pred oddajo vloge ni bil družbenik v drugem slovenskem podjetju
 • Ustanovitelj podjetja je fizična in ne pravna oseba
 • Podjetje ne sme biti upravičenec do sredstev za semenski kapital ali razpisa pri produktu P2
 • Podjetje mora predvidevati poslovanje z dobičkom
 • Produkti in storitve podjetja morajo biti tržno naravnani, kar pomeni, da morajo biti zasnovani za prodajo in dejansko uporabo.
 • Podjetje mora najkasneje ob podpisu pogodbe o sofinanciranju zaposlovati vsaj eno osebo za polni delovni čas.

nepovratna sredstva

 

Kakšna so merila za izbor?

Za prejem sredstev z naslova tega javnega razpisa morate pridobiti vsaj 50 točk od možnih 100, pri tem pa imajo prednost prijavitelji z višjim številom točk. Komisija sklada bo vse vloge temeljito pregledala in preverila, ali so popolne in vsebujejo vse zahtevane elemente. Vsako vsebinsko ustrezno in popolno vlogo bodo nato obravnavali na podlagi naslednjih kriterij:

 1. Ali se predvideva povečanje števila zaposlenih do 30. 10. 2020?
 2. Ali je vaš produkt oziroma storitev inovativen in plod lastnega razvoja?
 3. Kolikšen delež ustanoviteljev je zaposlen v podjetju?
 4. Ali imate izdelano strategijo trženja in na kako širokem območju nameravate tržiti svoje produkte oziroma storitve?
 5. So družbeniki podjetja vključeni v eno od oblik spodbujanja podjetništva?

 

Prilagamo tudi podrobnejšo tabelo meril, na podlagi katere lahko okvirno vidite, koliko točk bi prejeli s prijavo na razpis

Št. Kriterij Št. točk
1 Za koliko se bo povečalo število zaposlenih do 30. 10. 2020?  
1.0 število zaposlenih se ne bo povečalo 0
1.1 število zaposlenih se bo povečalo za 1 15
1.2 število zaposlenih se bo povečalo za 2 20
1.3 število zaposlenih se bo povečalo za 3 ali več 25
2 Inovativnost  
2.0 produkti/storitve so splošno znani, uveljavljeni in dosegljivi, trg pa je že nasičen 0
2.1 produkti/storitve so splošno znani, uveljavljeni in dosegljivi, trg pa še ni nasičen 10
2.2 novi oziroma spremenjeni ter delno lastno razviti produkti/storitve 15
2.3 novi oziroma spremenjeni ter v celoti lastno razviti produkti/storitve 20
3 Reference in zaposlenost lastnikov v podjetju  
3.0 v podjetju ni zaposlen noben ustanovitelj oziroma vlagatelj z vsaj 25 % lastniškega deleža oziroma ta nima ustreznih referenc 20
3.1 ob odaji vloge je v podjetju zaposlen 1 ustanovitelj oziroma vlagatelj z vsaj 25 % lastniškega deleža, ki ima tudi ustrezna znanja oziroma reference 10
3.2 ob odaji vloge sta v podjetju zaposlena vsaj 2 ustanovitelja oziroma vlagatelja z vsaj 25 % lastniškega deleža (vsak!), ki imata tudi ustrezna znanja oziroma reference 20
4 Priprava tržne strategije in definicija prodajnega trga  
4.0 strategija trženja, trženje na problemskem območju 0
4.1 strategija trženja in trženje v okviru razvojne regije 8
4.2 strategija trženja in trženje po celotni Sloveniji 10
4.3 strategija trženja in trženje na širšem regionalnem trgu 12
4.4 strategija trženja in trženje na širšem evropskem trgu 15
5 Trajnost produkta/storitve  
5.0 produkt oziroma storitev je podvržena hitri menjavi in ne vpliva pomembno in trajno na razvoj kraja/trga/okolja 0
5.1 produkt oziroma storitev ni podvržena hitri menjavi in ne vpliva pomembno in trajno na razvoj kraja/trga/okolja 8
5.2 produkt oziroma storitev je podvržena hitri menjavi in vpliva pomembno in trajno na razvoj kraja/trga/okolja 12
5.3 produkt oziroma storitev ni podvržena hitri menjavi in vpliva pomembno in trajno na razvoj kraja/trga/okolja 15
6 Bključnost v katero od oblik spodbujanja podjetništva  
6.0 solastnik v podjetju trenutno ni in v preteklosti ni bil vključen v nobeno od spodaj naštetih spodbud 0
6.1 solastnik v podjetju je trenutno oziroma je bil v preteklosti vključen v eno od spodaj naštetih spodbud:

– program subjekta podpornega okolja (SIO) ali

– program Podjetno v svet podjetništva v obdobju 2017 – 2019 ali

– program mentoriranja.

5
  SKUPNO 100

 

 

Kakšne so zahteve glede doseganja ciljev?

Do konca prve faze, torej do 30. 10. 2020 morate imeti napovedano število zaposlenih v podjetju. To pomeni, da bodite v vlogi zelo previdni pri napovedovanju zaposlitev, saj vas lahko v najslabšem primeru to stane celotnega zneska sredstev, do katerih bi bili drugače upravičeni. Svetujemo vam, da ste na račun nekaj točk pri pripravi vloge nekoliko bolj konservativni in napoveste kakšnega zaposlenega manj, saj boste zaradi tega lažje dosegali zaposlitvene cilje. V sklopu izvedbenih ciljev morate do konca prve faze izvesti zagon podjetja in pričeti z izvajanjem podjetniške aktivnosti za ustvarjanje prvih prihodkov.

Druga faza se zaključi do 30. 10. 2021, do takrat pa morate najmanj ohraniti število zaposlenih, hkrati pa morate v sklopu izvedbenih ciljev pričeti s komercializacijo (novih) izdelkov in storitev, razširiti bazo partnerjev in strank ter pričeti z ustvarjanjem rednih prihodkov. Prav tako morate pričeti z realizacijo v vlogi opredeljenega obsega trga.

Ob koncu vsake faze bo komisija Podjetniškega sklada ocenila vaš poslovni uspeh in v primeru pozitivne ocene omogočila izplačilo pavšala za dotično razvojno fazo.

nepovratna sredstva

Če imate novo podjetje z dobro idejo ali razmišljate o ustanovitvi podjetja, izpolnite prijavni obrazec na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada in oddajte vlogo! Tudi če se vam zdi, da morda ne boste prejeli zadostnega števila točk, vam vseeno svetujemo prijavo, saj nikoli ne veste, kakšna bo konkurenca. Če bo podjetij z večjim številom točk manj, se kljub vsemu lahko zgodi, da boste do sredstev upravičeni tudi vi. Konec koncev niste nič na slabšem, če sredstev ne dobite.

Vse dodatne informacije o merilih najdete na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada, kjer vam je na voljo tudi celotna razpisna dokumentacija. Srečno!

Če bi želeli prejemati informacije o trenutno aktualnih razpisih s področja digitalizacije in podjetništva, izpolnite spodnji obrazec in poslali vam bomo informacije o vseh razpisih, kjer lahko sodelujete z nami.

  Ime in priimek*

  Ime podjetja*

  Elektronski naslov*

  Telefonska številka*

  Kaj vas zanima?

  Sporočilo

  [textarea opis-podjetja placeholder "Na kratko povejte, s čim se vaše podjetje ukvarja in kakšni so vaši načrti za prihodnost" 55x6]

  • Vsi prispevki
  Spletni partner d.o.o. Administrator
  Strokovnjaki za digitalni marketing , Spletni partner d.o.o.

  Ekipa spletnega partnerja. V našem podjetju imamo zaposlene strokovnjake z najrazličnejših področij digitalnega marketinga, ki se vsakodnevno trudijo pripravljati poučne in uporabne vsebine, ki vam bodo pomagale do uspeha na spletu.

  Sledi mi
  5/5 - (1 vote)